Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong sinh viên

VOH - Việc phát triển đảng ở nhóm đối tượng sinh viên sẽ tạo được nguồn phát triển dồi dào, chất lượng cao, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng Đảng vững mạnh.

Sáng 16/6, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương và Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong sinh viên”, kết nối hơn 850 điểm cầu với sự tham gia trực tiếp của gần 17.000 người tham gia trực tuyến.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, diễn đàn “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng trong sinh viên” là dịp để các tỉnh bạn, các cơ quan, đơn vị chia sẻ những khó khăn, hạn chế cũng như những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

Diễn đàn chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong sinh viên” 1
Đầu cầu TPHCM tham gia Diễn đàn chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong sinh viên” - Ảnh: Bá Nam

Các đại biểu trình bày tham luận góp phần bổ sung cơ sở lý luận, làm rõ những vấn đề thực tiễn, đề xuất giải pháp trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và trách nhiệm, vai trò của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn đối với việc phát triển đảng từ sinh viên.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết khẳng định việc xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ trong sinh viên có tầm quan trọng đặc biệt. Thống nhất quan điểm “ươm mầm” những “Hạt giống đỏ” là một trong những nhiệm vụ của xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn với nhiệm vụ dạy và học của nhà trường.

Hiện nay, số lượng sinh viên chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thanh niên, là nguồn nhân lực đông đảo, tuổi đời trẻ, tâm lý trong sáng, giàu niềm tin vào lý tưởng cách mạng. Do đó việc phát triển tốt lực lượng đảng viên ở nhóm đối tượng này sẽ tạo được nguồn phát triển dồi dào, chất lượng cao, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng Đảng vững mạnh.

Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị: "Cấp ủy, tổ chức Đảng, Đòn của các trường cao đẳng, đại học cần tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và các hoạt động của Đoàn, Hội để qua đó lựa chọn, bồi dưỡng những sinh viên ưu tú; giao việc và thử thách, xét duyệt đúng tiêu chuẩn, đúng nguyên tắc, đúng quy trình để bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ từ sinh viên".