028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Tăng cường giáo dục lý tưởng cho thanh niên

(VOH) - Bà Bùi Thị Xuân, Chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến hưu trí Quận 10 quan tâm đến các vấn đề như tăng cường giáo dục lý tưởng cho thanh niên, có chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ...

Góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bà Bùi Thị Xuân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến hưu trí Quận 10 quan tâm đến các vấn đề như tăng cường giáo dục lý tưởng cho thanh niên, có chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ, tiếp tục có những giải pháp giữ vững được tình hình an ninh, chính trị và trật tự xã hội của đất nước chúng ta ngày càng tốt hơn:

"Qua nghiên cứu văn kiện của đại hội Đảng lần thứ 13, thì tôi thấy rằng sự thứ nhất là sự đánh giá của Trung ương về kết quả đại hội XIII của Đảng thì tôi thấy rằng về mặt mạnh cũng đánh giá hết sức là đầy đủ. Về mặt  tồn tại thì đảng ta đã cũng thấy được thấy sự thiếu sót cũng mạnh dạn nêu lên những cái hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Tôi thấy rằng đó là những cái tôi rất là tâm đắc và cũng thấy rằng sự đánh giá của đảng như vậy thì tạo được lòng tin đối với nhân dân, đối cán bộ hưu trí kháng chiến.

Nhưng bên cạnh đó thì tôi cũng thấy rằng phần đóng góp cho văn kiện XIII của đảng thì tôi thấy có mấy cái cũng mong rằng Đại hội đảng lần thứ XIII kỳ này Đảng sẽ quan tâm hơn, thứ nhất là vấn đề quan tâm giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ. Vì trong hình tình hình hiện nay thì đối với thế lực thù địch kể cả những tình hình diễn biến phức tạp, Đảng ta luôn có sự quan tâm giáo dục thế hệ trẻ thì mong rằng có đại hội lần thứ XIII này đi vào nghiên cứu và có những chuyên đề giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời cũng giáo dục cho thanh niên thấy rằng trách nhiệm nối tiếp với sự nghiệp truyền thống của ông cha ta từ trước đến nay, để bảo vệ đất nước luôn luôn vững mạnh.  Và cho thanh niên thấy rằng tình hình hiện nay đòi hỏi thanh niên phải là người xung kích, phải là người nối tiếp sự nghiệp của ông cha để bảo vệ, gìn giữ non sông đất nước của mình.

Thứ 2 nữa là vấn đề sự quan tâm có quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ vì tình hình hiện nay thì đòi hỏi cán bộ nữ cũng phải có trách nhiệm trong lĩnh vực này. Cho nên tôi đề nghị Trung ương Đại hội lần thứ XIII này luôn luôn quan tâm có chuyên đề về giáo dục và xây dựng, quy hoạch lực lượng cán bộ nữ cho đảng ta trong tương lai sắp tới. Đồng thời trong chương trình đại hội lần thứ XIII này tôi thấy cũng có đề ra một cách lâu dài căn cơ. Trên cơ sở đó thì đánh cần có sự quan tâm với lực lượng cán bộ nữ một cách triệt để hơn. Trước đây tôi cũng nhớ một có Nghị quyết 04 của Trung ương quan tâm đến cán bộ nữ thì tôi thấy rằng trong không đề cập đến nhiều cho nên mong rằng tại hội có quan tâm đặc biệt công tác quy hoạch đào tạo cán bộ nữ của chúng ta là ngày càng mạnh hơn và có lực lượng kế thừa tốt hơn các nhiệm kỳ trước.

Thứ 3 nữa tôi muốn đóng góp là trong hình tình hình hiện nay thế lực thù địch luôn tìm cách đánh phá ta nhất là trong tình hình thế nhờ hội nhập quốc tế thì diễn biến về an ninh chính trị trật tự an ninh xã hội có nhiều phức tạp. Nên mong rằng Đại hội lần thứ XIII này luôn luôn có một sự quan tâm làm thế nào để đảm bảo được an ninh, chính trị trong nước của chúng ta có một sự phát triển để kịp thời chống đối và trấn áp đối với lực lượng thế lực thù địch, kể cả những cái đối tượng về hình sự. Tình hình diễn biến về vấn đề xì ke, ma túy, heroin là nguyên nhân rất là nhiều, cho nên cần có những biện pháp và có những biện pháp thật mạnh khi bắt được đối tượng này thì nên có xử một cách mạnh để chống được sự kinh doanh đầu độc thế hệ trẻ của chúng ta ở lĩnh vực này. Thì đề nghị đảng cần quan tâm một cách triệt để hơn, mạnh mạnh dạn hơn, kiên quyết hơn để làm thế nào giữ vững được tình hình an ninh, chính trị và trật tự xã hội của đất nước chúng ta ngày càng tốt hơn."