028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Phát triển kinh tế nhưng phải giữ vững ổn định môi trường

(VOH) - Đối với Đại hội Đảng thì nội dung văn kiện là vấn đề quan trọng được cán bộ, đảng viên và toàn dân quan tâm tham gia đóng góp ý kiến. 

Đặc biệt là những nội dung đặt ra cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo của nhiệm kỳ mới.

Nguyễn Thanh Xuân
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Xuân – Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Xuân – Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội có những góp ý cho nội dung dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng như sau:

“Đối với văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chúng tôi cũng đã có quá trình đóng góp ở các cấp, các ngành, cũng như trước và trong Đại hội Đảng bộ của Thành phố Cần Thơ vừa qua.

Tiếp tục Quốc hội kỳ họp thứ 10 này cũng đã đưa ra thảo luận đóng góp. Đây là một việc tôi cho rằng chúng ta góp cho nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 5 năm, có những việc mang tầm chiến lược cho đến 2030 và sau 2030. Tôi cho rằng rất là quan trọng. Văn kiện Đại hội là một trong những nội dung quan trọng không thể thiếu được.

Tôi quan tâm làm sao nghị quyết của Đảng đáp ứng được yêu cầu hiện nay chúng ta đang hội nhập với thế giới, tiến tới để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Chính quyền có được nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì chúng tôi thấy rằng cần có sự đột phá mang tầm chiến lược về các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, làm sao những đột phá đó thể hiện được mục tiêu chung cũng như mục tiêu cụ thể của nhiệm kỳ đại hội và những đột phá đó thể hiện được một quốc gia mà chúng ta đang thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đột phá làm sao đặt ra có những chương trình hành động thiết thực và giải quyết được những cái những hạn chế, yếu kém. Riêng về nghị quyết thì phải xác định các khâu đột phá mang tầm chiến lược hơn.

Thứ hai đối với văn kiện, tôi cho rằng phải làm sao đây là Văn kiện của Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII được tất cả các Đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng cụ thể hóa ra thành những nghị quyết của cấp mình, quán triệt đến cán bộ đảng viên, làm sao từng đảng viên có những chương trình hành động thiết thực của mình để thực hiện nghị quyết đại hội.

Thứ ba, đối với nghị quyết văn kiện của đại hội cần lưu ý phát triển kinh tế nhưng phải giữ vững ổn định môi trường nói chung, trong đó phải giữ vững cho được độc lập, chủ quyền đây là vấn đề cốt lõi. Đối với nghị quyết thì tôi xin góp chung như thế”.