028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

(VOH) - Sáng 8/5, Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai mạc.

Hội thảo dưới sự chủ trì của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Hội thảo trực tuyến diễn ra tại 68 điểm cầu.

Bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy tham dự điểm cầu TPHCM.

Khai mạc hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học. Ảnh chụp từ màn hình.

Khai mạc hội thảo, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Thảo luận làm rõ hơn những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và của nhân loại, làm rõ hơn tư tưởng về đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

"Hội thảo với những tham luận làm rõ hơn những hoạt động sáng tạo, bổ sung quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam nhất là thời kỳ đổi mới phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; Làm rõ hơn thành tựu của công cuộc đổi mới phát triển đất nước, từ đó khẳng định sự lãnh đạo của Đảng ta trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi cách mạng Việt Nam. Đồng thời, các cơ quan, địa phương, đơn vị chia sẻ kinh nghiệm hay, bài học ý nghĩa trong đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh".

Trong bài phát biểu đề dẫn hội thảo với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thảo luận làm rõ. Trong đó, cần nêu bật những công lao to lớn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, xây dựng đất nước. Qua đó khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ta nhất định sẽ lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp của Người trong sự nghiệp đổi mới.

Hiện nay, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, nhân dân ta có đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, Đảng ta ngày càng trưởng thành vững mạnh. Thắng lợi đó là kết quả của sự kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, sáng tạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới trong công cuộc đổi mới đất nước càng đi vào chiều sâu, khó khăn phức tạp, tình hình thế giới khu vực diễn biến nhanh khó dự đoán, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là chỉ dẫn quý báu giúp cho toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Trong tham luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng: “Sắp tới Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển theo tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung xây dựng và phát triển thủ đô xứng đáng với vai trò là đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của đồng vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Bước sang một kỷ nguyên mới, tư tưởng và những lời dạy quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thủ đô Hà Nội đã và đang tiếp tục là ngọn đuốc soi đường kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng là định hướng cơ bản quan trọng để đảng bộ chính quyền và nhân dân và toàn quân Hà Nội xây dựng thủ đô xã hội chủ nghĩa ngày càng hạnh phúc và phồn vinh”.

Việc kết hợp và phát huy vai trò của các thành phần kinh tế trong phát triển đất nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hiện, đề cập và vận dụng vào bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam từ rất sớm. Đó là quan điểm Hồ Chí Minh về kết hợp, phát huy vai trò của các thành phần kinh tế trong kháng chiến, kiến quốc và xây dựng đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh đã vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về kết hợp và phát huy vai trò của các thành phần kinh tế để đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy nhận định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp và phát huy vai trò kinh tế nhiều thành phần trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế thế giới hiện nay vẫn mang tính thời sự và là phương pháp luận quan trọng; cần phải được tiếp thu, quán triệt và vận dụng sáng tạo để định hướng cho sự nghiệp đổi mới nền kinh tế đất nước. TPHCM sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo quan điểm của Người về lĩnh vực phát huy vai trò và ý nghĩa của các thành phần kinh tế, nhằm phát huy được thế mạnh của mình, TP cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường hội nhập, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu”.

Tổng kết hội thảo, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận một số nội dung trọng tâm các tham luận tập trung phân tích làm sáng tỏ nội dung giá trị lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và phát triển bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: “Mỗi cán bộ, đảng viên cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, để xứng đáng là công bộc của nhân dân như khi sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Với lòng thành kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu và với bản lĩnh trí tuệ và ý chí và khát vọng của toàn dân tộc, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta nhất định sẽ đạt được những thắng lợi và thành tựu to lớn ngày càng to lớn hơn nữa”.