028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức trong ngày

Hội thảo khoa học cấp quốc gia "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

(VOH) - Sáng 28/8, Ban Tuyên giáo TW phối hợp với Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Tại hội thảo, qua 60 bản báo cáo, tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học đã nêu bật và làm rõ những nội dung và giá trị sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Di chúc là sản phẩm của một trí tuệ lỗi lạc, một trái tim nhiệt huyết, giàu lòng yêu thương, kết tinh tình cảm cao đẹp của một nhà yêu nước và đồng thời là người chiến sĩ Cộng sản kiệt xuất Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đó là văn kiện lịch sử ở tầm cương lĩnh với tầm nhìn vượt thời gian, mang tinh thần cách mạng cao cả và nhân văn sâu sắc, chứa đựng các giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại. Mang niềm tin sắt son không gì lay chuyển được vào tương lai thắng lợi tất yếu của cách mạng. 

Ông Phạm Minh Chính

Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại hội thảo. Ảnh: congluan

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cho rằng, trên 80% những bài viết của Người từ những ngày phong trào yêu nước đến lúc Bác ra đi nhấn mạnh đến vấn đề đoàn kết nhằm tạo sức mạnh trong dân tộc: "Ba tổng kết của Bác là đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công. Đoàn kết đầu tiên là đoàn kết trong Đảng, thứ 2 là đoàn kết toàn dân, thì khi đó mới có điều kiện thuận lợi thì mới đoàn kết quốc tế. Tình hình Bác dặn như thế thì Đảng ta mở rộng đoàn kết với phương châm làm bạn với các nước trên thế giới...".

Theo ông Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, việc như Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết tại hội nghị lần thứ 7 về đào tạo đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược đã cho thấy di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng ta vận dụng trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp một cách rất cụ thể: "Đứng trước những tình hình quốc tế phức tạp khó lường, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải ứng xử xử lý như thế nào cho phù hợp. Trong nội bộ của chúng ta vẫn một số cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đấy là một thách thức để làm cho công tác cán bộ tốt hơn".

Tại hội thảo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ, Bản Di chúc của  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn những vấn đề trọng yếu về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Người đã chỉ rõ việc cần phải làm trước hết là chỉnh đốn Đảng làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, Chi bộ ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, có được sự đoàn kết trong đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, phê bình và tự phê bình.

Đồng chí Phạm Minh Chính chỉ rõ, thực hiện Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 50 năm qua Đảng ta đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng phong cách lãnh đạo, tác phong, thái độ làm việc tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm. Để từ đó có được niềm tin của nhân dân góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

"Tưởng nhớ anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tự hào về một lãnh tụ vĩ đại, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về những cống hiến to lớn của Người đối với đất nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, của nhân dân ta. Tưởng nhớ Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Người, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành công một nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" như tâm nguyện của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

50 năm đã trôi qua, nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, vẫn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới.