Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

(VOH) - Các tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với dân.

Do vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng là nhân tố quan trọng thể hiện năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng.

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng luôn là một yêu cầu cơ bản và cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, nhiều đảng bộ cơ sở TPHCM đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Ảnh: BRT

Một trong những nội dung về công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quận 8 quan tâm thực hiện là tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ quận 8 đã tập trung chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó hầu hết các chi bộ đã duy trì sinh hoạt nề nếp của chi ủy, chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề định kỳ. Đồng thời, từng bước cải tiến về nội dung và chất lượng sinh hoạt, qua đó số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt từ 95 % trở lên, nội dung góp ý thảo luận của đảng viên cũng được nâng lên.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì Đảng bộ quận 8 đã tổ chức hội nghị chuyên đề, nội dung sinh hoạt chi bộ theo từng loại hình, đồng thời tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu theo từng loại hình để rút kinh nghiệm và giao Ban tổ chức quận ủy tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành các hướng dẫn về nội dung, phương pháp, cách thức, tổ chức sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ. Hàng quý tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực quận ủy để đánh giá tình hình, chấn chỉnh kịp thời những mặt hạn chế, định hướng hoạt động của các chi bộ.

Từ nỗ lực và có những giải pháp kịp thời hiệu quả, Đảng bộ quận 8 đã từng bước nâng cao chất lượng cơ sở đảng, bà Nguyễn Thanh Xuân - Phó Bí thư Quận ủy quận 8, cho rằng: Ban Thường vụ xác định nhiệm vụ trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, trong đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ là mối quan hệ với chất lượng đảng viên và là cơ sở quan trọng để đánh giá phân tích tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên để góp phần nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Chi bộ mạnh sẽ có những đảng viên tốt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp trong tạo nguồn chất lượng công tác kết nạp đảng và nhất là quận 8 quan tâm đến phát triển đảng trong các chi bộ khu phố trên địa bàn quận 8".

Theo ông Phạm Minh Huấn – Phó Bí thư Huyện uỷ Nhà Bè nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất đồng bộ trong từng cấp, từng ngành, huyện ủy đã từng bước hoàn thiện quy chế hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong đó làm rõ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, chế độ sinh hoạt các mối quan hệ công tác. Đối với các đơn vị làm rõ chức năng, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của từng cơ quan theo đề án vị trí việc làm và đề án tinh giản biên chế, xác định mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Hiện toàn đảng bộ huyện có 34 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 3.000 đảng viên, qua kết quả phân tích chất lượng cơ sở Đảng thì năm 2017 tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh chỉ có 41,4 %, giảm so với năm 2016, kết quả giảm không phải do tổ chức đảng yếu kém mà do việc đánh giá kết quả mang tính thực chất hơn.

"Ban Thường vụ huyện ủy cũng tập trung kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, bằng việc định kỳ hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề công tác xây dựng Đảng, tổ chức hội thi cấp ủy giỏi. Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, chuyên viên các ban xây dựng đảng dự sinh hoạt chi bộ, vì vậy, chất lượng hoạt động của cấp ủy ở cơ sở ngày được nâng cao hơn", ông Phạm Minh Huấn, cho biết.

Là một công ty cổ phần hóa, Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn hiện có 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 16 đảng bộ và 26 chi bộ cơ sở, để nâng cao chất lượng cơ sở Đảng tại đơn vị, Đảng ủy Tổng công ty đã đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng cơ sở Đảng. Trước hết là việc quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động các nội dung nghị quyết về đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, về phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong tái cơ cấu cổ phần hóa Tổng công ty, trong đó nâng cao nhận thức, hành động của cấp ủy, đảng viên, người lao động nắm vững các quan điểm về nâng cao sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, từ đó xây dựng đảng ủy, đảng viên phải là hạt nhân chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy cũng làm tốt công tác nhân sự trước và sau khi cổ phần hóa, thông qua đó phát huy vai trò của đảng ủy viên, đồng thời tổ chức bồi dưỡng đào tạo nâng cao kỹ năng công tác đảng, nghiệp vụ đối với đảng ủy viên các cấp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Trưởng Ban Tổ chức, Giám đốc nhân sự Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, cho biết phát huy và thông qua vai trò trách nhiệm của từng cấp ủy viên, đảng viên, cấp ủy viên là thành viên trong hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc, cán bộ, đảng viên, người lao động của doanh nghiệp để thực hiện vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo, hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ loại hình tổ chức cơ sở Đảng.

Để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, trước hết cần chú trọng đến công tác cán bộ, trong đó chú trọng việc quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ. Theo ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, hiện nay công tác tổ chức cơ sở còn bất cập, mô hình tổ chức cơ sở chưa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tập trung ở cấp khu phố, Đảng bộ ngoài quốc doanh và một số khối không có chính quyền cùng cấp.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết xây dựng đảng năm 2017, ông Tất Thành Cang, nhấn mạnh chất lượng công tác cán bộ, chất lượng về đào tạo quy hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển và triển khai thực hiện công tác cán bộ thì chưa đồng bộ với quy trình, từ kết quả rà soát bổ sung quy hoạch của khóa này cũng như chuẩn bị cho khóa mới. "Phải gắn liền với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, luân chuyển, cần nhìn nguồn cán bộ một cách rộng hơn để nâng cao chất lượng cán bộ từ cơ sở", ông Tất Thành Cang đề nghị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Do vậy, nâng cao chất lượng cơ sở Đảng, trong đó chú trọng nâng cao đội ngũ cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, là cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là việc làm cần thiết quan trọng và luôn cần được chú trọng thực hiện.

Minh Hiệp