028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống

(VOH) - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai đưa nghị quyết đi vào thực tế của đời sống xã hội và đóng góp vào sự phát triển của Thành phố.

“Khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố gắn với nghị quyết của chi bộ, đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng khối, từng đối tượng, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo tiền đề triển khai thực hiện các hoạt động của chương trình và  thực hiện nghị quyết một cách hiệu quả nhất.” là lưu ý của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tại hội nghị trực tuyến cán bộ cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 do Thành ủy TPHCM tổ chức, bế mạc vào chiều 3/12. 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến cán bộ cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc triển khai đưa nghị quyết đi vào thực tế của đời sống xã hội và đóng góp vào sự phát triển của Thành phố. Do vậy nghị quyết phải được các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả thì mới mang lại giá trị trong cuộc sống.

Đề cập đến những vấn đề cần quan tâm tại hội nghị quán triệt nghị quyết, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu quan tâm đến các nội dung quan trọng mà Nghị quyết đại hội XI Đảng bộ Thành phố đã đề ra.

Đó là tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu về kinh tế của Thành phố đối với cả nước bằng những kết quả đóng góp cụ thể và đã xác định mục tiêu trong 5 năm tới. Luôn lấy con người làm trọng tâm phát triển, phát triển hướng về con người, phục vụ con người. Nghị quyết cũng nhấn mạnh đến yếu tố khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển.

Một nội dung đặc biệt trong nghị quyết nhiệm kỳ này là việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Nghị quyết lần này cũng đưa ra 4 chương trình phát triển thành phố với 51 chương trình, đề án thành phần rất chi tiết.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị, căn cứ vào chương trình hành động của Thành ủy, sau hội nghị Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các cấp  ủy trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành thành phố phải khởi động tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch  thực hiện hiệu quả quyết định Đại hội XI của Đảng bộ thành phố, phù hợp với tình hình thực tế, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tổng hợp, các chủ yếu phát triển trong 5 năm tới, phát huy lợi thế của từng địa phương, đơn vị, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thành công mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của thành phố:

"Các cấp ủy đång, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đặc biệt coi trọng sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên với tinh thần chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong quá trình học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Song song đó, phải đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố vào chương trinh kiểm tra, giám sát hàng năm".

Báo cáo tại hội nghị chuyên đề về xây dựng tầm nhìn, xác định các khâu đột phá và 5 chương trình phát triển TPHCM giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, -Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM - theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM - nêu sự cần thiết và cơ sở của việc xây dựng tầm nhìn cho phát triển TPHCM.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phân tích, TPHCM có năng suất lao động bình quân gấp 2,8 lần cả nước, đóng góp 23% GDP Việt Nam. Dân số Thành phố lớn nhất, diện tích đất/người thấp nhất cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu thế giảm dần.

Những vấn đề đặt ra là sản phẩm và dịch vụ của thành phố phục vụ cho thị trường nào, phát triển ngành dịch vụ, sản phẩm công nghiệp gì để tăng trưởng cao trong 20 năm tới. Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đã xây dựng 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm để phát triển Thành phố trong 10, 20 năm tới. Đó là chương trình đột phá đổi mới quản lý, đột phá phát triển hạ tầng, đột phá phát triển nhân lực và văn hóa và chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TPHCM. 

Ông Nguyễn Thiện Nhận cho rằng, thời cơ phát triển TP vào năm 2021 là năm TP thực hiện chính quyền đô thị và thành phố Thủ Đức. Vì Thành phố Thủ Đức là nơi có năng suất lao động cao nhất TP, với đô thị sáng tạo tương tác cao do đó: "Phấn đấu Thủ Đức năng suất lao động ít nhất gấp 2 lần bình quân Thành phố. Với mật độ khoa học đầu tư lớn nhất năng suất còn gấp đôi. Nếu Thủ Đức năng suất gấp 2 lần thành phố, có nghĩa là gấp 5 lần bình quân cả nước. Nói nôm na, Thủ Đức chính là tầng năng suất cao nhất Việt Nam. Tầng thứ nhất là bình quân, tầng thứ hai là năng suất của 5 TP trực thuộc Trung ương và 5 tỉnh công nghiệp hóa mạnh nhất. Tầng thứ 3 là TP Hồ Chí Minh và tầng thứ 4 là TP Thủ Đức".

Báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm là về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

Thông qua xây dựng thành phố thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của đảng viên và Nhân dân thành phố; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy; Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã phát huy vai trò giám sát của hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận, tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân: "Đối với Đảng bộ TP cần nghiên cứu trong nhiệm kỳ tới phải xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sự thành công của cấp ủy đảng, là sự hoạt động thành công của chính quyền cấp đó. Như vậy quá trình xây dựng chính quyền chính là phương thức cực kỳ quan trọng của sự lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy".