028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Quận 10 chú trọng phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ

(VOH) – Phiên làm việc cuối cùng của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 10 (khóa XII) diễn ra vào ngày 01/10.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Dự thảo báo cáo lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020; Chương trình làm việc quý IV năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 10 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các Quyết định thành lập các tổ chuyên đề thực hiện 5 chương trình, 1 Đề án của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 10 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Lệ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM.

Trong giai đoạn 2015-2020, quận 10 đã phát triển mới 8.450 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp toàn quận lên 10.366 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư là 116.121 tỷ 216 triệu đồng; vận động được 1.270 hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp; phát triển thêm 7.665 hộ kinh doanh mới, nâng tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn quận là 9.096 hộ với tổng số vốn đầu tư 3.910 tỷ 989 triệu đồng. Trong đó, kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển nhanh, kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm tổ chức lại một cách phù hợp

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận tăng bình quân 13,01%/năm; trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt khoảng 5.496 tỷ 537 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 56,44% tổng nguồn thu ngân sách nhà nước. Thu ngân sách địa phương tăng bình quân 16,58%/năm. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong điều hành ngân sách, quản lý tài chính, tài sản công ngày càng được nâng cao; bảo đảm cân đối tốt thu - chi ngân sách có hiệu quả, tiết kiệm.

Quận triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19 ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; sắp xếp lại hoạt động thu gom rác dân lập, chuyển đổi chuẩn hóa phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt trên địa bàn quận; từng bước xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về quản lý đất đai, xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường được chú trọng và thực hiện thường xuyên; thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần ngăn ngừa lãng phí nguồn tài nguyên.

Quận cũng đã xây dựng được nhiều giải pháp tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc trên internet, mạng xã hội như thành lập Tổ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội, xây dựng 40 trang fanpage tại các cơ sở đảng, trường học cùng với các trang thông tin điện tử của quận và cơ sở tham gia tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội; Tổ chức lớp bồi dưỡng về nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, các giải pháp và kinh nghiệm đấu tranh trên không gian mạng cho cấp ủy các cơ sở đảng, thành viên tổ dư luận xã hội quận; ban hành Chỉ thị số 07-CT/QU ngày 11 tháng 11 năm 2019 về sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên Quận 10.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Lệ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố ghi nhận những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị 19 của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” của Đảng bộ quận trong thời gian qua; Quận 10 đã có nhiều mô hình, giải pháp thiết thực, vận động được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của hệ thống chính trị và người dân.

Bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị Đảng bộ Quận 10 thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, đưa ra nhiều mô hình để hiện thực hóa các chương trình và đề án của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra, chú trọng phát triển kinh tế theo hướng phát triển thương mại dịch vụ, phát huy những thế mạnh của quận…

;