Quận 9 sẽ phát triển dựa trên nền tảng kinh tế dịch vụ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tin liên quan