Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Tập trung nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế

(VOH) - Sáng nay 15/10, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã khai mạc tại Hội trường TP. Hội nghị dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đây là cuộc họp quý 3 trong đó tập trung nhiệm vụ định kỳ quan trọng là đánh giá kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và bàn giải pháp tập trung 3 tháng cuối năm 2018. Đáng chú ý, Hội nghị lần này cũng là lần đầu tiên có chuyên đề về lãnh đạo của Đảng bộ TP với kinh tế đảng.

Toàn cảnh hội nghị.

Về tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm đã giữ được tăng trưởng kinh tế khá 7,89%, đầu tư đạt 33% so với tổng sản phẩm nội địa, thu ngân sách đạt hơn 269 ngàn tỷ, gần đạt chỉ tiêu cả năm, các lĩnh vực khác cũng có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy vấn đề đặt ra từ nay đến cuối năm phải huy động nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 3,5%. Do đó, tại hội nghị cần làm rõ biện pháp để khơi dậy nguồn lực, nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Thông qua thảo luận tại tổ và hội trường, chúng ta làm rõ biện pháp gì trong ngắn hạn cần làm để khơi dậy nguồn lực đang trên đường đi vào các dự án có thể phát huy được, từ sử dụng ngân sách nhà nước đến thúc đẩy các dự án sắp triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp đang tăng vốn và thu hút đầu tư. Do vậy nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm chính trị chúng ta là liên quan đến phát triển kinh tế.

Năm nay lần đầu tiên Quốc hội có nghị quyết 54, năm nay không hoàn thành kế hoạch kinh tế thì không chấp nhận được về trách nhiệm chính trị, chúng tôi muốn gởi thông điệp của Ban Thường vụ đã bàn và Ban Chấp hành cũng bàn là tập trung nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế từ nay đến cuối năm về tăng trưởng cũng như về ngân sách và bảo đảm an sinh đời sống xã hội”.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ thành phố có mục tiêu tổng quát: cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đảng trên nguyên tắc kinh doanh phải hiệu quả, phù hợp với điều kiện thị trường; sử dụng hiệu quả tài sản của Đảng bộ thành phố đã được đầu tư vào kinh doanh. Quy định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt kinh tế đảng, đưa hoạt động kinh tế đảng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả ngày càng cao.

Trong đó mục tiêu đến năm 2020 tập trung: Thực hiện phương án xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà, đất của Đảng bộ thành phố, sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp kinh tế đảng để nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: “Chúng ta sẽ có nghị quyết tăng cường lãnh đạo kinh tế của Đảng bộ TP, đây là nghị quyết rất có ý nghĩa và chuẩn bị đã lâu, có tính cách mạng trong quản lý hoạt động kinh tế của đảng. Làm thế nào nguồn tài sản của Đảng sử dụng hiệu quả trên nguyên tắc hoạt động kinh tế thị trường”.

Về Chương trình hành động số 43 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn TP đến năm 2030, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các đơn vị phải nhìn thẳng vấn đề nếu làm như những năm vừa qua thì không thể hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Hiện nay còn 2 tiêu chí khó khăn của TP là giao thông và quy hoạch chưa đạt được, do đó cần thấy rõ trách nhiệm chính trị phải cụ thể, để hoàn thành nhiệm vụ phải thay đổi cách tiếp cận, nhìn rõ hạn chế chọn vấn đề giải quyết dứt điểm.

Bên cạnh đó, hội nghị lần này sẽ thảo luận, cho ý kiến Báo cáo 9 tháng thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 1374  của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong 9 tháng đầu năm 2018.

Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung về Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch của UBND TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X sẽ diễn ra đến ngày 16/10.

TPHCM cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã khai mạc sáng nay 15/10, tập trung bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có tập trung bàn giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội 3 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2018...

Về kết quả 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, có 11 đầu việc lớn đã được HĐND thông qua và UBND đang triển khai. Một số đầu việc đã phát huy được tác dụng ngay nhưng Nghị quyết số 54 sẽ phát huy chủ yếu từ 2019. Trong tuần này UBNDTP sẽ ký 2 văn bản rất quan trọng là triển khai thu nhập tăng thêm và ủy quyền cho Chủ tịch quận, huyện để triển khai ngay trong quý IV này. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng trong phiên họp cuối năm còn 4 nội dung trình HĐND, là sắp xếp các dơn vị sự nghiệp công lập, phối hợp bộ ngành trung ương sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất do Trung ương quản lý, chính sách bồi dưỡng thu hút người có tài năng cho TP, xây dựng phương án ứng vốn TP phối hợp các địa phương xung quanh để có lộ trình xây dựng vành đai 3, nếu cuối năm trình được 4 nội dung trên, có nghĩa là UBNDTP đã hoàn thành việc trình HĐND tất cả nội dung liên quan đến nghị quyết 54, tạo tiền đề cho năm sau.

Đề cập đến vấn đề cải cách hành chính, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đối với doanh nghiệp và người dân, khâu bức xúc nhất chính là cải cách hành chính. Năm 2019 cần chọn chủ đề cải cách hành chính để triển khai tất cả các thành quả TP đã làm về Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và cải cách hành chính; từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nội dung này. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Có thể xem xét triển khai có đợt thi đua ngắn hạn 3 tháng cuối năm, xung quanh chủ đề mỗi đơn vị hành chính nhà nước có giải pháp, sáng kiến cụ thể thúc đẩy cải cách hành chính, tăng sự hài lòng, bớt khó khăn của người dân và doanh nghiệp để mừng Đảng, mừng Xuân. Mỗi đơn vị hành chính có một giải pháp cụ thể, có một sáng kiến thực hiện cải cách hành chính để bớt khó khăn của người dân và doanh nghiệp.

Một trong những nội dung quan trọng Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X sẽ bàn là xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nội dung này liên quan đến quy hoạch cán bộ và điểm mới là làm rõ hơn trách nhiệm các cấp. Từ nay đến cuối năm TP sắp xếp lại, hoàn chỉnh cán bộ một số quận, huyện và sở, ngành để nâng cao sức chiến đấu, năng lực hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ TP.

Giá xăng dầu thế giới 15/10/2018: Đồng loạt bứt phá do tác động căng thẳng Mỹ - Saudi Arabia - Giá xăng dầu hôm nay 15/10/2018 đồng loạt tăng mạnh do vụ việc nhà báo Khashoggi mất tích có thể dẫn đến một lệnh trừng phạt của Mỹ với Saudi Arabia.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/10/2018: USD phục hồi, Euro giảm - USD phục hồi trở lại. Chỉ số Dollar Index, cho biết sức mạnh của đồng USD thông qua diễn biến tỷ giá giữa đồng bạc xanh và 6 đồng tiền chủ chốt còn lại, tăng 0,21% lên 95,23 điểm.