028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Tọa đàm: 50 năm dõi theo di chúc Người – công tác xây dựng Đảng luôn là rường cột

(VOH) - Trong kỳ 2, khách mời của buổi tọa đàm phân tích thêm bài học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong kỳ 1 của tọa đàm “50 năm dõi theo di chúc Người – công tác xây dựng Đảng luôn là rường cột”, 2 vị khách mời: Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Thành phố; Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, đã cùng phân tích về vấn đề xây dựng và chỉnh đốn đảng trong Di chúc Bác. Trong kỳ 2 của tọa đàm, 2 khách mời phân tích thêm bài học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

VOH: Thưa hai vị khách mời, có thể thấy là khi đặt bút viết những dòng cuối cùng để lại cho chúng ta, bằng dự cảm thiên tài của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên liệu cho Đảng ta những thuận lợi, khó khăn và cả những sai lầm, khuyết điểm có thể mắc phải khi cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới. Những điều Người trù liệu cho chúng ta vừa thiết thực, cụ thể vừa mang tính chiến lược trong công việc xây dựng Đảng hôm nay. Như vậy thì bài học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể được vận dụng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay ra sao, xin mời ý kiến từ hai vị khách mời. 

Ông Hà Minh Hồng: Làm theo di chúc của Bác để xây dựng Đảng xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi thấy rằng Bác đã chỉ ra rồi, nhưng đến ngày nay chúng ta cũng cần phải làm sao để có những vấn đề nào thì chúng tôi thấy có 4 vấn đề cần lưu ý. Một là, phải thực hành dân chủ rộng rãi để khơi dậy phát huy cao nhất trí tuệ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên Khắc phục tình trạng bè cánh cục bộ, địa phương chủ nghĩa, quan lieu, hách dịch, cửa quyền, dân chủ phải gắn với tập trung là nguyên tắc cơ bản để xây dựng Đảng, đấu tranh chống lại những biểu hiện hình thức trong thực hành dân chủ, lợi dụng dân chủ để truyền bá những quan điểm tư tưởng cá nhân gây mất đoàn kết trong Đảng và Bác đã dặn dò phải thực sự mở rộng dân chủ để đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình. Bài học của Bác để lại đó chính là kinh nghiệm của Người cũng là khuyên nhủ của người từ sinh thời cho đến tận khi Người viết di chúc Người vẫn luôn đắn đo về vấn đề này, làm sao để hỏi ý kiến của mỗi Đảng viên đều được bày tỏ, được lắng nghe, mọi quyết định đều được thảo luận một cách dân chủ trong Đảng, phải thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đoàn kết thống nhất trong Đảng đòi hỏi cán bộ đảng viên phải thật thà tự phê bình và phê bình. Đây là một trong những hình thức rèn luyện đảng viên để xây dựng Đảng từ khi có Đảng. Thứ hai là thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Thứ ba là tình thương yêu đồng chí lẫn nhau trên cơ sở đó mới thực hiện dân chủ rộng rãi mới thường xuyên phê bình và phê bình. Thứ tư là để thực hiện những vấn đề này phải có chiều sâu thiết thực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Thành Nam: Về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra trong Di chúc của mình có giá trị có ý nghĩa sâu sắc, có tính thời sự nóng bỏng trong sự nghiệp đổi mới đất nước hôm nay. Bác đã tiên liệu hết những vấn đề về Đảng ta lãnh đạo chính quyền, đảng cầm quyền, trong đó có vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng trước khi Bác đi xa. Vì vậy mà nội dung này của Hồ Chí Minh trong Di chúc được Đảng ta nhận thức sâu sắc và thể hiện xuyên suốt, nhất quán trong quá trình đổi mới đất nước từ sau Đại hội VI trở đi và đặc biệt là từ sau đại hội 8 Hội nghị Trung ương 6, 2 lần và càng về sau này Đảng ta càng nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề sống còn của cách mạng Việt Nam, liên quan đến sinh mạng của Đảng ta đến sự sinh tồn của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy mà Đại hội XI Đảng ta có Nghị quyết Trung ương 4 nghị quyết chuyên đề về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Đại hội XII Đảng ta tiếp tục Nghị quyết Trung ương 4 đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng là bởi vì giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước ta ngày càng phát triển dân giàu, nước mạnh và nhân dân ngày càng giàu có lên.

VOH: Tiếp tục thực hiện một cách thiết thực nhất những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng mà Người đã căn dặn chúng ta trong Di chúc, Đảng ta đã và đang đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 4 khóa XI, XII. Việc ban hành và thực hiện nghị quyết  này có sự tiếp nối và ý nghĩa thế nào trong việc học tập Di chúc Bác?

Ông Hà Minh Hồng: Tôi thấy trong thời gian qua và cho đến ngày hôm nay không phải là nhất thời trong mấy năm nay, không phải là từ khóa 11, khóa 12 mà từ xưa đến nay và đến bây giờ vẫn như là một truyền thống của Đảng ta vấn đề xây dựng Đảng trong đó một số điểm nổi bật. Ví dụ như Đảng ta rất chú trọng đến việc củng cố, giữ gìn phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng hoặc là vấn đề Đảng ta rất là nghiêm túc trong thực hiện phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong nhiều nghị quyết, trong nhiều hoạt động và từng cơ sở, từng chi bộ và trong mỗi sinh hoạt chi bộ đều thấy cái này như là sự thống nhất từ Trung ương đến cấp cơ sở, từ chi bộ, Đảng viên, đặc biệt là trong chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong khóa 11, khóa 12 các nghị quyết 4 của Trung ương chúng ta đều đề cập đến vấn đề này, ví dụ như Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 đề cập đến vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, đề cập đến việc chú trọng đến đạo đức cán bộ Đảng viên, quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng. Sự thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đề cập đến tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống, những biểu biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đã nhận diện đúng, lần đầu tiên Đảng ta đã chỉ rõ 27 biểu hiện của suy thoái tự chuyển hóa của trong nội bộ và từ diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Đây là vấn đề chúng ta đã phát huy được tất cả sự chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đường lối chiến lược, phương hướng chiến lược, phương pháp luận mà Người đã chỉ ra thì ứng dụng phương pháp luận đó vào trong thực tiễn đó như thế nào thì đến ngày nay đây là những biểu hiện cực kỳ rõ nhất để chúng ta học tập coi đó như là phương pháp luận và sử dụng phương pháp luận của Người để làm sao cho công cuộc xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay ngày càng tốt.

Ông Nguyễn Thành Nam:  Nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng của Đảng ta thời gian qua và hiện nay Đảng ta đã làm đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc và Đảng ta đã làm đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh từ trước khi chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Đảng. Từ trong tác phẩm Đường cách mệnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói đến việc xây dựng chỉnh đốn Đảng ta và cái gốc là đạo đức cách mạng của người cán bộ Đảng viên và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong đó, có nhiều nội dung thể hiện xuyên suốt nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người và bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại nhấn mạnh đến vấn đề này. Cho nên trong sự nghiệp đổi mới đất nước Đảng ta hôm nay, các nghị quyết của Đảng, các nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta đưa ra trong các kỳ đại hội của Đảng đó chính là sự làm đúng của Đảng ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, những lời chỉ dạy, những di nguyện của Bác để lại cho Đảng ta hôm nay.

Xin cám ơn những chia sẻ của 2 vị khách mời.

Những điều cuối cùng Người dặn lại chúng ta về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước lúc đi xa vẫn còn nguyên những giá trị lý luận và thực tiễn sau quãng thời gian 50 năm. Những điều này càng có ý nghĩa khi Đảng ta đang phải đối mặt trước những thời cơ và thách thức trong bối cảnh mới, khi thực tiễn biến đổi ngày càng nhanh chóng và sâu sắc.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, đề nghị kỷ luật 10 đảng viên, quân nhân - Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 10 đảng viên, quân nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước.
Bồi dưỡng kiến thức cho 95 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 - 95 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 sẽ học tập tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong 2 tháng rưỡi.