TPHCM tập trung làm thật tốt công tác chuẩn bị Đại hội

(VOH) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, Thành ủy đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực.

Sáng nay (24/6), đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng đoàn công tác của Ban Bí thư có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả sau hơn 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. 

Đại hội Đảng bộ TPHCM

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, Thành ủy đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Về lĩnh vực phát triển kinh tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết: kinh tế thành phố tăng trưởng khá và ổn định, tổng sản phẩm trong nước địa phương tăng bình quân đạt 8,3%. Các ngành dịch vụ phát triển đúng định hướng, đạt kết quả cao cả về quy mô và năng suất, chất lượng. Trong 14 chi tiêu nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố, dự kiến 5 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu đạt và 2 chỉ tiêu không đạt. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố bình quân tăng hàng năm, ước đạt 8,3%. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh-quốc phòng có những chuyển biến tích cực.

Về triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay hầu hết tổ chức đảng dưới cơ sở đã cơ bản hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở, Thành ủy phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2020. Đại hội Đảng bộ thành phố dự kiến tổ chức vào tháng 10/2020, đến nay, các bước chuẩn bị về văn kiện, đề án nhân sự, tuyên truyền, phục vụ đại hội đều được triển khai đúng tiến độ, quy định. Đánh giá về kết quả đạt được đối với đại hội cấp cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết: "Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và được sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra sâu sát của các tổ công tác của Ban chỉ đạo Đại hội của Thành ủy. Văn kiện đại hội của các đảng bộ được chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện rõ những nội dung triển khai và kết quả đạt được của các chương trình trọng điểm của thành phố ở địa phương, đơn vị. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn cấp ủy viên, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cấp ủy, trong Ban thường vụ cấp ủy."

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất với Bộ Chính trị nghiên cứu cho TPHCM thêm 1 Phó Bí thư Thành ủy phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng như nhiệm kỳ hiện nay. Đồng thời, trình Bộ Chính trị đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM, đề án tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM giai đoạn 2022-2025 và tăng thu ngân sách để lại cho Thành phố.

Đại hội Đảng bộ TPHCM

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu

Chia sẻ với đoàn về một số thách thức lớn hiện nay TPHCM đang gặp phải như: tỷ lệ điều tiết ngân sách, dân số tăng nhanh, lao động nhập cư tăng. Một vấn đề Thành phố cũng quan tâm đó là nguồn lực tài chính công để lại qua các thời kỳ đang giảm dần và được Quốc hội và Bộ Chính trị cho phép TP xây dựng đề án để điều chỉnh. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết đến nay cơ bản đã xong đề án này, sắp tới sẽ đăng ký làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. Đây là kết quả chuẩn bị rất công phu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao vai trò của TPHCM, là trung tâm đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực. Do đó, ông mong muốn TP tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, sự đoàn kết, đổi mới khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với cả nước và tầm khu vực. Trong đó cần tiếp tục phát triển nhanh bền vững gắn vối đổi mới mô hình tăng trưởng hướng đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển ngành có giá trị gia tăng cao, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, chú ý hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng thành phố thông minh, giảm điểm nghẽn giao thông, kết nối hạ tầng giao thông trong khu vực.

Về công tác xây dựng đảng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, TPHCM cần quyết liệt hơn nữa để xây dựng TP đoàn kết, thống nhất, trong đó chú ý công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu của Trung ương: "Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, hoàn thành tốt đại hội cơ sở, đại hội trên cơ sở, và chuẩn bị cho Đại hội Thành phố. Văn kiện thì các đồng chí đang xây dựng có chất lượng và tới đây tiếp tục sẽ bổ sung thêm. Tuy nhiên, lưu ý vấn đề nhân sự, TPHCM phải đặt cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đoàn kết thống nhất."