default-thumb-voh-radio-podcast
Host
Thúy Vân
- Phóng viên lĩnh vực Giáo Dục, Môi Trường. - Biên tập viên các chương trình : Online 360 độ, City Lights, Cải Lương Một Thời Vang Bóng, Sân Khấu Truyền Thanh, Sắc Màu Sân Khấu. - Tháng 11/2006 Bắt đầu công tác tại Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Quá trình học tập: • 2006 : Tối nghiệp chuyên ngành Báo Chí, ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn • 2010 : Tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ Văn Anh, ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn