Chủ tịch Quốc hội: Khuyến khích các doanh nghiệp Australia đầu tư vào Việt Nam

Tin liên quan