Điểm tin trưa 12/11: CP ra công điện khẩn về xăng dầu; Tuyển người sang Đức làm việc lương khủng

Tin liên quan