028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
dai-hoi-dai-bieu-hcm
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin TPHCM

Hội thảo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(VOH) - Sáng nay 25/3, diễn ra hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn.

Hoạt  động do Học viện cán bộ TPHCM phối hợp với trường Chính trị-hành chính Viêng Chăn tổ chức.

Tham dự có ông Phạm Đức Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM.

Tại hội thảo, ông Trần Hoàng Ngân-Giám đốc Học viện cán bộ TPHCM nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đó là khâu then chốt trong sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển nhanh tạo ra những thay đổi lớn trong phát triển kinh tế-xã hội đặt ra nhiều vấn đề vừa nâng cao chất lượng, năng động, sáng tạo đồng thời phải vững vàng cả về ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đúng mực.

Hội thảo khoa học quốc tế,  cách mạng công nghiệp 4.0

Quang cảnh buổi hội thảo. Hình: M Hiệp

Thạc sĩ U Don Xay Mun Ty –Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Hiệu trưởng trường Chính trị - Hành Chính Viêng Chăn (Lào) cho rằng: cán  bộ,  công  chức  có  tầm  quan  trọng  rất  lớn đối  với  việc  thực hiện,  cụ thể hóa đường  lối  và  kế hoạch  phát  triển kinh tế-xã  hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Đối với sự phát triển của Thủ đô Viêng Chăn muốn hoàn thành mục tiêu trở thành Thành phố thông minh và Thành phố sinh  thái,  là  trung  tâm  chính  trị,  kinh  tế, văn hóa, xã hội  của  cảnước  thì  càng nhất thiết phải chú trọng đến việc củng cố, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có trình năng lực, hiểu biết, có khả năng sử dụng, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào trong công tác lãnh đạo, quản lý, đi đôi với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao, có bản chất chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng và là  lực  lượng  quan  trọng  thúc  đẩy  việc  tổ chức thực  hiện đường lối của Đảng bộ cũng như kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô Viêng Chăn làm cho nền kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Hội thảo đã nhận 50 bài viết tham luận của các nhà khoa học, giảng viên Học viện cán bộ và trường Chính trị-hành chính Viêng Chăn, các bài viết phản ánh góc nhìn khác nhau về những tác động của toàn cầu hóa của cách mạng khoa học công nghệ đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, luận chứng những yêu cầu đặt ra để phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu mới của xã hội.

Tại hội thảo, các nhà khoa học tập trung làm rõ những tác động của toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 tới hoạt động của cán bộ, công chức ở TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn; đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức so với yêu cầu đặt ra hiện nay và đề xuất những giải pháp về quy hoạch, đào tạo, chiến lược thu hút, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, chất lượng cao của hai thành phố.