Nâng thời hạn thị thực cho du khách quốc tế tối đa từ 1 tháng lên 3 tháng

Tin liên quan