Quốc hội chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2

(VOH) – Phát biểu khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 17, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên họp dự kiến diễn ra trong 1 ngày để xem xét cho ý kiến một số nội dung.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ 4; cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 vào đầu năm 2023; cho ý kiến về nội dung và khả năng chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền về tài chính và ngân sách.

Đồng thời cho ý kiến về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự 02 bên (Thỏa thuận Coca). 

Về công tác nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 1
Toàn cảnh Phiên họp thứ 17.

Đối với nội dung kỳ họp bất thường thứ 2, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Chính phủ đề nghị trình Quốc hội năm nội dung sau: 

Xem xét, quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật quy hoạch. 

Xem xét, thông qua dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Xem xét việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3, nghị quyết số 30/2021/QH15.

Xem xét, quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách gồm giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT.

Cho ý kiến về ba dự án gồm Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công an nhân dân.

Đối với nội dung về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (thay thế nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM), Chính phủ đề nghị chưa đưa nội dung này vào chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2 do chưa chuẩn bị kịp và chưa có kết luận của Bộ Chính trị.

Đề xuất 02 phương án tổ chức Kỳ họp bất thường lần 2

Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số vấn đề về việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đề xuất 02 phương án.

Phương án 1: Trường hợp toàn bộ nội dung trình tại kỳ họp bất thường chưa kịp xem xét đủ điều kiện trong tháng 12/2022 thì đề nghị tổ chức họp sau Tết Nguyên Đán (trong tháng 2/2023) và theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Phương án 2: Trường hợp toàn bộ nội dung trình tại kỳ họp bất thường được xem xét xong trong tháng 12/2022 và đủ điều kiện trình thì đề nghị tổ chức họp trước Tết Nguyên Đán (đầu tháng 1/2023) theo hình thức họp trực tuyến kết hợp họp tập trung, trong đó họp trực tuyến để thảo luận, cho ý kiến, còn họp tập trung để biểu quyết các nội dung (hoặc nếu xét thấy việc đi lại dịp Tết khó khăn thì có thể họp trực tuyến cả kỳ).

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị, các cơ quan cần khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị các nội dung của kỳ họp để Ủy Thường vụ Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định việc tổ chức và triệu tập kỳ họp bảo đảm đúng thời gian quy định (chậm nhất là 7 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp).

Tin liên quan