Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quốc hội thông qua Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

  (VOH) - Sáng nay 12/6, Quốc hội tiếp tục phiên làm việc với 3 nội dung biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018; Biểu quyết thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thảo luận ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

  Trình bày dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh cho hay, một trong các nội dung trọng tâm được Quốc hội giám sát tối cao gồm: xem xét các báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2017, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan thêm quy định của pháp luật; xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4; Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Giám sát chuyên đề.

  Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018; xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, Nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới…

  Về nội dung các chuyên đề mà QH sẽ giám sát tối cao trong năm 2018 dự kiến sẽ tiến hành ở 4 nhóm vấn đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội; việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Việc thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

  Kết quả 439 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành thông qua nội dung hoạt động giám của Quốc hội trong năm 2018, đạt tỷ lê 89,41%.

  Trình bày báo cáo giải trình dự án Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho hay, có ý kiến đề nghị chỉ quy định 2 tiêu chí là lao động và doanh thu; không nên quy định cứng các tiêu chí về tài chính trong Luật; cần quy định thêm tiêu chí vốn sở hữu chiếm ít nhất là 30% tổng nguồn vốn. Đồng thời, nên kế thừa các quy định của Nghị định số 56 năm 2009 cho phù hợp với tính chất, đặc điểm của doanh nghiệp trong từng ngành, lĩnh vực kinh tế.

  Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh: “Tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tiêu chí lao động, tổng nguồn vốn và doanh thu là 3 tiêu chí phổ biến được nhiều nước áp dụng. Trên cơ sở kế thừa những quy định hợp lý của Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, dự thảo Luật bổ sung tiêu chí doanh thu và giao Chính phủ quy định chi tiết việc xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa trong từng ngành, lĩnh vực phù hợp trong từng thời kỳ”.

  Kết thúc phần giải trình về nội dung này, 410/442 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành thông qua dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đạt tỷ lệ 83,50%.

  Cuối buổi sáng nay, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại hội trường về quyết toán ngân sách năm 2015 với nhiều ý kiến tranh luận sôi nổi.

  Hữu Nghị