Quy hoạch hạ tầng xăng dầu cần tính khả thi cao, không để xảy ra tình trạng thiếu - thừa cục bộ

Tin liên quan