Sát ngày "chốt" chuẩn hóa thông tin, các cửa hàng đông nghẹt người giao dịch

Tin liên quan