Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sở y tế TP yêu cầu các quận, huyện tiếp tục phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết

    (VOH) - Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe, Sở y tế TP vừa có thông báo gởi đến các tổ truyền thông 24 quận huyện về định hướng truyền thông phòng chống dịch. Theo đó, trong tháng 6 này, ngành y tế TP yêu cầu các quận, huyện tiếp tục đẩy mạnh phòng chống các dịch bệnh đang lưu hành hiện nay là tay chân miệng, sốt xuất huyết.

    Với dịch bệnh tay chân miệng, ngành y tế khuyến cáo y tế cơ sở tiếp tục tăng cường hình thức truyền thông trực tiếp đến mọi nhà, mọi người, không chỉ ở các hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi. Riêng về sốt xuất huyết hiện nay thành phố đã xuất hiện mưa ở nhiều nơi, nên truyền thông phòng chống bệnh rất cần thiết nhẳm phổ biến thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về phòng chống và phát hiện sớm bệnh.

    Nhất Hương