Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thêm nhiều quy định mới về an toàn đường sắt

  (VOH) - Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 20 quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt.

  Thông tư cũng quy định chi tiết về thông tin chỉ dẫn cho hành khách và trang thiết bị an toàn đối với tàu đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và chuyên dùng.

  Đối với đường sắt quốc gia, đô thị, các thông tin, chỉ dẫn phải rõ ràng, dễ hiểu; bố trí ở nơi dễ thấy, dễ đọc. Chỉ dẫn bằng chữ cho khách hàng trên toa xe phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

  quy định mới, đường sắt

  Các quy định mới nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho ngành đường sắt và khách hàng (Ảnh: LH)

  Về thiết bị an toàn, đầu máy kéo tàu đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng phải có đồng hồ báo tốc độ, ghi tốc độ và dữ liệu chạy tàu, thiết bị chống ngủ gật.

  Đối với đường sắt đô thị, tại buồng lái tối thiểu phải có đồng hồ tốc độ, thiết bị bảo vệ đoàn tàu tự động (ATP), cảnh báo tự động (AWS), thiết bị ghi tốc độ và dữ liệu chạy tàu, thiết bị chống ngủ gật. Bên ngoài toa xe điều khiển có trang bị camera an ninh.

  Nội dung thông tư cũng quy định, chủ phương tiện giao thông đường sắt có trách nhiệm trang bị các thông tin, chỉ dẫn, thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn theo quy định tại thông tư; bảo trì, sửa chữa trang thiết bị theo quy định của nhà chế tạo; chịu trách nhiệm kiểm định các thiết bị quy định pháp luật hiện hành.

  Thông tư có hiệu lực từ 1/7/2018.

  H. Lĩnh