Thiếu hụt xăng dầu tại nhiều nơi: Bộ Công thương mời doanh nghiệp họp khẩn

Tin liên quan