028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức hôm nay

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất

(VOH) - Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngày 20/2, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23 tổ chức hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết vào cuộc sống phải thực hiện cho tốt vì qua đánh giá, tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất 1
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là việc lâu dài, thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược. Trong từng thời kỳ, từng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng phải chọn được vấn đề trọng tâm, làm trung tâm đoàn kết toàn dân cùng hướng đến.

Ông Thưởng nêu rõ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

"Ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác. Dân là gốc, trọng tâm và là trung tâm của mọi quyết sách. Lòng dân, sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất đo chất lượng của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước", ông Thưởng nói. 

Theo ông Võ Văn Thưởng, để xây dựng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, chống thói hư tật xấu trong Đảng cũng như trong xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Sự hài lòng của dân là thước đo quan trọng nhất 2
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí chủ trì hội thảo.

Trong công tác cán bộ, phải xây dựng được đội ngũ cán bộ thật sự tiêu biểu, đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

"Xây dựng đội ngũ cán bộ phải gương mẫu, phải đi trước để 'làng nước' theo sau, phải biết lo trước cái lo của người dân, vui sau cái vui của người dân, phải cùng với nhân dân", ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.