Tin nóng trưa 1/3/2022: Cả nước có gần 3.500 F0 nặng đang điều trị

Tin liên quan