Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM kêu gọi tàu thuyền đối phó với không khí lạnh và gió mùa đông bắc

    (VOH) - Thực hiện Công điện số Công điện số 48 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương ngày 29/12/2010 về ảnh hưởng của  không khí lạnh và gió mùa đông bắc, thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cùng với Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản đã thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh và thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thuyền này, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, thuyền đang hoạt động trên biển Đông để xử lý kịp thời các sự cố. Các đơn vị tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố; chủ động theo dõi và triển khai thực hiện các biện pháp đề phòng, ứng phó với thời tiết nguy hiểm.

    Minh Tâm