Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM: Kiên quyết đóng cửa và xử lý nghiêm minh các cơ sở giáo dục mầm non vi phạm

  (VOH) - TPHCM sẽ kiên quyết đóng cửa và xử lý nghiêm minh, kịp thời các cơ sở giáo dục vi phạm một trong những quy định của Điều lệ trường mầm non.

  Trong những ngày qua, các cơ quan báo chí trung ương và thành phố đưa tin và hình ảnh phản ảnh nạn bạo hành trẻ em tại cơ sở nuôi dạy trẻ Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12 gây bức xúc trong phụ huynh học sinh và dư luận xã hội;

  Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ đạo tới Sở Giáo dục và Đào tạo; Công an thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận-huyện như sau:

  Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1376/UBND-VX ngày 18 tháng 3 năm 2017 về tăng cường quản lý các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục, nhóm trẻ gia đình.

  Kiên quyết không cấp phép cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thực hiện chưa đầy đủ các quy định theo Điều lệ trường mầm non. Chỉ cấp phép khi đã kiểm tra cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành, đúng Điều lệ trường mầm non.

  Kiên quyết đóng cửa và xử lý nghiêm minh, kịp thời các cơ sở giáo dục vi phạm một trong những quy định của Điều lệ trường mầm non.

  Hàng năm Phòng Giáo dục phối hợp với Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn có kế hoạch kiểm tra hoạt động của các nhóm, lớp (về cơ sở vật chất, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đội ngũ giáo viên, nhân viên và đặc biệt đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc, mọi nơi…).

  Đồng thời, rà soát đội ngũ chủ nhóm, giáo viên và nhân viên ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập để có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đặc biệt là bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức nhà giáo theo Nghị quyết 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

  Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương tăng cường giám sát việc nuôi, dạy trẻ của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đảm bảo theo điều lệ trường mầm non và báo cáo tình hình kịp thời, chủ động xử lý có hiệu quả các vi phạm (nếu có).

  UBND TPHCM Giao Ủy ban nhân dân quận 12 bố trí tất cả các trẻ của lớp mẫu giáo Mầm Xanh, quận 12 chuyển sang các cơ sở giáo dục mầm non công lập khác trên địa bàn quận; không để gián đoạn việc nuôi dạy trẻ đối với tất cả các cháu.

  Bên cạnh đó, yêu cầu Công an thành phố phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan  nhanh chóng điều tra, truy tố các đối tượng vi phạm pháp luật hình sự, bạo hành trẻ em tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh, quận 12 và đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

  Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về lắp đặt hệ thống camera tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố có kết nối với điện thoại di động của phụ huynh có con em đang được nuôi, dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, làm cơ sở để cơ quan quản lý giáo dục và phụ huynh giám sát, đánh giá việc nuôi dạy trẻ an toàn, đạt chất lượng cao; trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

  Hà Lan