Triển lãm tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa 2022 tại Bến Tre

(VOH) - Đây là hoạt động thông tin, tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông đối với kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe con người...

Sáng 19/6, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa năm 2022 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre từ ngày 19/6 đến ngày 21/6.

Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa là một hoạt động thiết thực triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 5/2/2021.

Triển lãm tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa năm 2022 tại tỉnh Bến Tre 1
Triển lãm trưng bày 5 chủ đề thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh tham dự

Đây là hoạt động thông tin, tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông đối với kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe con người; phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa.

Triển lãm trưng bày gồm 05 chủ đề, cụ thể: Thực trạng rác thải nhựa. Thống kê cho thấy, trung bình mỗi năm Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, nằm trong số 20 quốc gia có lượng rác thải lớn nhất và cao hơn mức trung bình của thế giới. Khu vực này trình bày mô hình rừng ni-lông được làm từ gần 1.500 chiếc túi ni-lông tương đương với số lượng túi ni-lông trung bình một hộ gia đình xả. Các chủ đề nổi bật khác như: Nguồn gốc rác thải nhựa và nguyên nhân ô nhiễm; Hậu quả của rác thải nhựa; Giải pháp giảm ô nhiễm rác thải nhựa; Một số tổ chức và cá nhân hoạt động tích cực trong phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa.

Sau khi kết thúc cuộc triển lãm, Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao toàn bộ tư liệu để Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong tỉnh.