Trung tâm đăng kiểm hạn chế nhận xe: Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo "nóng"

Tin liên quan