Vẫn phải duy trì nguồn điện truyền thống dù đắt hơn, phát thải cacbon nhiều hơn

Tin liên quan