Yêu cầu dừng thử nghiệm dự án điện gió Ia Le 1

Tin liên quan