Amazon đang sử dụng một mô hình AI mới bí mật để mang lại sự hiểu biết ở cấp độ con người

Tin liên quan