Công cụ AI tạo ra những hình ảnh về con người nhưng phân biệt chủng tộc, khuôn mẫu, giới tính đến kinh ngạc

Tin liên quan