Sau Bard, Google tiếp tục đẩy thêm công nghệ AI vào sản phẩm trước áp lực với ChatGPT

Tin liên quan