Giám đốc điều hành Nvidia cho biết AI có thể biến bất kỳ ai thành lập trình viên

Tin liên quan