Năm 2022: Số điện thoại di động bị vứt bỏ có thể xếp cao tới 50.000 km

Tin liên quan