028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức công nghệ

TPHCM: Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh

(VOH) - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên vừa ký ban hành Chỉ thị 17-CT/TU về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Tại Chỉ thị này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM quán triệt, nâng cao nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tạo lập, tích hợp và khai thác hiệu quả các dữ liệu để phục vụ công tác phòng, chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và quản trị TPHCM theo hướng hiện đại.

chuyển đổi số
 Chỉ thị 17-CT/TU về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Cùng với đó là thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trên các lĩnh vực và thúc đẩy phát triển kinh tế số, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số đóng góp khoảng 25% tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn TPHCM.

Chỉ thị nêu rõ, lãnh đạo HĐND TPHCM chủ động, sáng tạo, có giải pháp chuyển đổi số phù hợp, hiệu quả các hoạt động của HĐND TPHCM. Đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị xã hội TPHCM xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình chuyển đổi số và đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh. Cùng với đó, giám sát vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; Thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu, nhất là dữ liệu dân cư, quy hoạch, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở... Bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước, cung cấp các tiện ích, dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong môi trường số, trước hết là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, ban hành các quy định, chính sách hiện hành nhằm nâng cao năng lực quản lý của các cấp chính quyền theo kịp thực tiễn quá trình chuyển đổi số; Bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện, trong đó xem xét ưu tiên nguồn lực để triển khai tại TP Thủ Đức góp phần hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông.

Đồng thời, có giải pháp thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện cho Nhân dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, khoa học công nghệ tích cực đầu tư, tham gia vào quá trình chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ số thiết yếu.

Ban cán sự Đảng UBND TPHCM chỉ đạo từng đơn vị, cơ quan trong toàn hệ thống đề ra chương trình hành động cụ thể với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác chuyển đổi số và xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh.

Đảng ủy Công an TPHCM chỉ đạo Công an TPHCM triển khai thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo đề án “Phát triển ứng dụng, dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức có văn bản chỉ đạo triển khai chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông chia sẻ dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin và đáp ứng nhu cầu người dân và doanh nghiệp.