Nhật Bản có hơn 90.000 người hơn trăm tuổi

Tin liên quan