Chương trình liên kết giữa trường ĐH Mở TPHCM và trường ĐH Rouen Normandie: Học 4 năm nhận song bằng