Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Công bố thời gian biểu từng buổi kỳ thi THPT quốc gia 2017

  (VOH) - Bộ GD-ĐT công bố tài liệu hướng dẫn chi tiết đối với các hội đồng thi, trong đó có quy định cụ thể thời gian biểu từng buổi thi THPT quốc gia năm 2017.

  Theo đó, các buổi thi chính thức của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 22-6 đến 24-6.

  Tuy nhiên, chiều 21-6, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có).

  Dưới đây là thời gian biểu từng buổi thi theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT

  1. BÀI THI NGỮ VĂN (SÁNG 22/6)

  Thời Gian

  Nhiệm Vụ Của CBCT

  6h30-7h00

  -  Nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;

  - Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;

  -  Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

  7h00-7h25

  - Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi;

  - Một CBCT kýtên vào giấy thi, giấynháp; Phát và hướng dẫnthí sinhđiềnvàocác mụctrên giấythi.

  7h25-7h30

  Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

  7h30-7h35

  - Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh;

  - Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi.

  7h35

  Bắt đầu tính giờ làm bài.

  7h50

  Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

  9h20

  Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

  9h35

  Hết giờ làm bài. CBCT thu bài thi của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào Phiếu thu bài thi (ghi rõ số tờ giấy thi).

  2. BÀI THI MÔN TOÁN (CHIỀU 22/6)

  Thời Gian

  Nhiệm Vụ Của CBCT

  13h30-14h00

  -  Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;

  - Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;

  -  Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi

  14h00-14h15

  - Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi;

  -   Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp;

  -  Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.

  14h15-14h20

  Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

  14h20-14h30

  - Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh;

  -  Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

  14h30

  Bắt đầu tính giờ làm bài.

  14h45

  Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

  15h45

  Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

  16h00

  Hết giờ làm bài thi. CBCT thu Phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

  3. BÀI THI MÔN NGOẠI NGỮ (CHIỀU 23/6)

  Thời Gian

  Nhiệm Vụ Của CBCT

  13h30-14h00

  -  Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;

  - Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;

  -  Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi

  14h00-14h15

  - Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi;

  -   Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp;

  -  Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.

  14h15-14h20

  Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

  14h20-14h30

  - Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh;

  -  Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

  14h30

  Bắt đầu tính giờ làm bài.

  14h45

  Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

  15h15

  Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

  15h30

  Hết giờ làm bài thi. CBCT thu Phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

  4. BÀI THI TỔ HỢP (SÁNG 23/6, SÁNG 24/6)

  Thời Gian

  Nhiệm Vụ Của CBCT

  6h30-7h00

  -  Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;

  - Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;

  -  Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi

  7h00-7h25

  - Một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi;

  -   Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp;

  -  Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.

  7h25-7h30

  Cắt bì ngoài đựng các đề thi của bài thi tổ hợp; cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

  7h30-7h40

  -  Bóc túi đựng đề thi môn Vật lí (Lịch sử) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới;

  -  Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

  7h40

  Bắt đầu tính giờ làm bài môn Vật lí (Lịch sử).

  7h55

  Nộp đề thi thừa môn Vật lí (Lịch sử) đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

  8h15

  Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Vật lí (Lịch sử).

  8h30

  - Hết giờ làm bài thi môn Vật lí (Lịch sử).

  -  CBCT thu đề thi môn Vật lí (Lịch sử), giấy nháp của thí sinh.

  -  Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi Hóa học (Địa lí), sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

  8h40-8h50

  -  Bóc túi đựng đề thi môn Hóa học (Địa lí) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới;

  -  Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.

  8h50

  Bắt đầu tính giờ làm bài môn Hóa học (Địa lí).

  9h05

  Nộp đề thi thừa môn Hóa học (Địa lí) đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

  9h25

  Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Hóa học (Địa lí).

  9h40

  - Hết giờ làm bài thi môn Hóa học (Địa lí).

  -  CBCT thu đề thi môn Hóa học (Địa lí), giấy nháp của thí sinh.

  -  Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi môn Sinh học (Giáo dục công dân), sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ  ký của 2 thí sinh.

   

   

  9h50-10h00

  -  Bóc túi đựng đề thi môn Sinh học (Giáo dục công dân) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuốngdưới;

  - Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.

  10h00

  Bắt đầu tính giờ làm bài môn Sinh học (Giáo dục công dân).

  10h15

  Nộp đề thi thừa môn Sinh học (Giáo dục công dân) đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

  10h35

  Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Sinh học (Giáo dục công dân).

  10h50

  Hết giờ làm bài thi. CBCT thu Phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

  N.T