028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức Giáo dục

Danh mục đào tạo đại học, thạc sĩ vừa bổ sung những ngành học nào?

(VOH) - Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2022.

Đây là quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học, bao gồm: xây dựng, ban hành, sử dụng và cập nhật Danh mục thống kê ngành đào tạo ở trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học; các cơ sở giáo dục khác được phép đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; viện hàn lâm và viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phép đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mục đích ban hành, sử dụng Danh mục nhằm phân loại, thống kê, phát triển các ngành và chương trình đào tạo của giáo dục đại học. Qua đó, xây dựng và thực hiện các quy định về mở ngành, tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng, cấp và quản lý văn bằng trong giáo dục đại học.

Danh mục đào tạo đại học, thạc sĩ vừa bổ sung những ngành học nào? 1
Ảnh minh họa: SGGPO

Theo đó, các ngành học Đại học được bổ sung là công nghệ giáo dục, sư phạm lịch sử - địa lý, kinh tế số, công nghệ tài chính, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật hàng hải, trinh sát kỹ thuật, kỹ thuật Công an nhân dân.

Các ngành trình độ thạc sĩ được bổ sung ngành mới như giáo dục và phát triển cộng đồng, tâm lý học lâm sang, luật, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật hàng hải, trinh sát kỹ thuật, kỹ thuật Công an nhân dân, an ninh phi truyền thống.

Các ngành trình độ tiến sĩ bổ sung ngành học: Khoa học quản lý, luật, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật hàng hải, trinh sát kỹ thuật, kỹ thuật Công an nhân dân.

Thông tư này quy định một ngành đào tạo mới được xem xét bổ sung vào một nhóm ngành cụ thể trong Danh mục ngành chính thức khi đáp ứng các điều kiện như sau:

Có căn cứ khoa học và thực tiễn về nguồn gốc hình thành ngành đào tạo mới (trên cơ sở tách ra từ một ngành hoặc lai ghép một số ngành theo yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và thực tiễn nghề nghiệp);

Có sự khác biệt tối thiểu là 30% về kiến thức và kỹ năng chuyên môn so với các ngành hiện có thuộc nhóm ngành dự kiến sắp xếp trong Danh mục;

Có số liệu phân tích, dự báo tin cậy về nhu cầu nguồn nhân lực mà các ngành đào tạo hiện tại không đáp ứng được; đối với các ngành đã có sinh viên tốt nghiệp phải có số liệu phân tích, đánh giá tin cậy về khả năng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực mà các ngành đào tạo khác không đáp ứng được;

Đã được đào tạo tại nhiều cơ sở đào tạo có uy tín trên thế giới hoặc đã được liệt kê ở ít nhất hai bảng phân loại các chương trình và ngành đào tạo thông dụng trên thế giới (trừ một số ngành chỉ đào tạo ở Việt Nam hoặc các ngành liên quan đến an ninh, quốc phòng);

Đã được phát triển chương trình, tổ chức đào tạo, đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định chương trình tại ít nhất hai cơ sở đào tạo trong nước và được các cơ sở đào tạo đó cùng đề xuất bổ sung vào Danh mục;

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, nghệ thuật, thể thao, pháp luật, sức khỏe, an ninh, quốc phòng phải có ý kiến đồng thuận của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành tương ứng.