028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Giáo dục

Đề xuất mỗi môn học ở mỗi khối lớp được lựa chọn 1 đầu sách giáo khoa

(VOH) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư xây dựng trên cơ sở Luật Giáo dục năm 2019, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 và sẽ thay thế Thông tư số 01/2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào đầu năm.

Đề xuất mỗi môn học ở mỗi khối lớp được lựa chọn 1 đầu sách giáo khoa

Đề xuất mỗi môn học ở mỗi khối lớp được lựa chọn 1 đầu sách giáo khoa. Ảnh minh họa: TNO

Theo đó, nguyên tắc lựa chọn là mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở một khối lớp lựa chọn 1 đầu sách giáo khoa. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập, nhằm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

Mỗi môn học của một cấp học thành lập 1 Hội đồng. Thành viên hội đồng bao gồm: lãnh đạo, chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý và giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 người, trong đó có ít nhất 2/3 tổng số thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang giảng dạy.

Dự thảo thông tư cũng quy định người đã tham gia biên soạn, thẩm định, chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt không được tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.