028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Giáo dục

TPHCM ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

(VOH) - Mới đây, UBND TPHCM ban hành Quyết định về quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Trong đó, cụ thể hoá 2 tiêu chí cơ bản là phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

TPHCM ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

Sách giáo khoa được lựa chọn phải đảm bảo tính phân hoá, đa dạng loại hình hoạt động, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành xã hội.

Cụ thể, với tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội của thành phố, việc lựa chọn sách giáo khoa phải phù hợp với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp học sinh thấm nhuần, tự hào với văn hoá truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của TPHCM, của Việt Nam và của địa phương nơi học sinh đang sống. Trong đó chú ý vai trò, vị trí của TPHCM đối với cả nước.

Ngoài ra, sách giáo khoa được lựa chọn phải có kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hàng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

Đồng thời, đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hoá người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hoá của địa phương.

Sách giáo khoa được chọn cũng phải đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục đà tạo của thành phố,  xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế. Cũng như, khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Với tiêu chí phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông, Thành phố yêu cầu việc lựa chọn phải phù hợp với các yếu tố phục vụ cho giáo dục như cơ sở vật chất, đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên…phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là tổ chức dạy học ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập quốc tế và khu vực của thành phố.

Đồng thời việc chọn sách phải phù hợp với điều kiện thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông cũng như ngoại ngữ trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Việc lựa chọn phải đảm bảo tính phân hoá, đa dạng loại hình hoạt động, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo được phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành xã hội.

Thành phố cũng yêu cầu, sách giáo khoa phải đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận dần các chuẩn mực quốc tế, xây dựng xã hội học tập.