Khảo sát sự hài lòng đối với dịch vụ giáo dục công trên địa Thành phố

(VOH) - Sở Giáo dục và Đào tạo TP ban hành kế hoạch thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn TPHCM năm 2021.

Thời gian thực hiện từ hôm nay (22/11) đến 3/12/2021 tại các trường THPT Quận 5 (THPT Trần Hữu Trang và THPT Trần Khai Nguyên), Quận 10 (THPT Nguyễn Khuyến và THPT Sương Nguyệt Anh), Quận Tân Bình (THPT Nguyễn Thái Bình và THPT Nguyễn Chí Thanh). Mỗi trường sẽ thực hiện khảo sát trên 100 phụ huynh và 100 học sinh.

Việc khảo sát nhằm đánh giá một cách khoa học, khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công lập, thông qua việc tìm hiểu cảm nhận của những đối tượng trực tiếp thụ hưởng những dịch vụ này gồm phụ huynh và học sinh.

covid-19, khảo sát
Việc khảo sát nhằm đánh giá một cách khoa học, khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công lập (Ảnh: HL)

Kết quả khảo sát là căn cứ để Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục xác định được nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của phụ huynh và học sinh, đảm bảo sự hài lòng của người dân.

Thông qua việc khảo sát, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng mong muốn xác định được mức độ hài lòng đối với cách thức cung ứng dịch vụ và điều kiện cung ứng dịch vụ, cũng như xác định mức độ hài lòng đối với môi trường giáo dục và chất lượng của dịch vụ (bao gồm sự phát triển về thể lực, trí lực, khả năng thích ứng của người học).

Trên cơ sở đó, sẽ công bố mức độ hài lòng của người dân đối với cấp học THPT, đồng thời kiến nghị với các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục một số biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, các điều kiện cung ứng cũng như cách thức cung ứng dịch vụ giáo dục công.

Tin liên quan