Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thành lập trường Đại học Y Dược là thành viên của ĐHQG Hà Nội

  (VOH) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 448/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

  Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

  ĐHQG Hà Nội

  Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: baophapluat

  K.H (theo Văn phòng Chính phủ)