Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon. Polime»Bài Tập Bài 53: Protein»Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 1 Trang 160

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 1 Trang 160

Xem thêm

Đề bài

Câu 1 trang 160 SGK Hóa học 9

Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào các dấu chấm:

a) Các protein đều chứa các nguyên tố ...

b) Protein có ở…của người, động vật, thực vật như ...

c) Ở nhiệt độ thường dưới tác dụng của men, protein ... tạo ra các aminoaxit.

d) Một số protein ... khi đun nóng hoặc cho thêm một số hóa chất.

Đáp án và lời giải

a) cacbon, hiđro, nitơ và một lượng nhỏ lưu huỳnh, photpho, kim loại,…

b) cơ thể

thịt, trứng, sữa, tóc, sừng, thân, lá, hạt,…

c) phân huỷ

d) kết tủa

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 2 Trang 160
Xem lại kiến thức bài học