Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon. Polime»Bài Tập Bài 53: Protein»Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 3 Trang 160

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 3 Trang 160

Xem thêm

Đề bài

Câu 3 trang 160 SGK Hóa học 9

Có hai mảnh lụa bề ngoài giống nhau: Một được dệt từ sợi tơ tằm và một được dệt từ sợi bông. Cho biết cách đơn giản để phân biệt chúng.

Đáp án và lời giải

Để phân biệt được 2 mẫu lụa bằng tơ tằm và bằng sợi chế tạo từ gỗ bạch đàn ta đốt 2 mẩu lụa. Mẩu lụa nào cháy có mùi khét đó là lụa bằng tơ tằm, mẩu không có mùi khét là lụa được dệt bằng sợi chế tạo từ gỗ bạch đàn.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 2 Trang 160
Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 4 Trang 160
Xem lại kiến thức bài học