Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon. Polime»Bài Tập Bài 53: Protein»Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 2 Trang 160

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 2 Trang 160

Xem thêm

Đề bài

Câu 2 trang 160 SGK Hóa học 9

Hãy cho (giấm hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành. Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích.

Đáp án và lời giải

Cho giấm hoặc chanh (chứa axit) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành (chứa protein) thì sữa bò hoặc sữa đậu nành có hiện tượng vón cục do xảy ra quá trình đông tụ protein.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 1 Trang 160
Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 3 Trang 160
Xem lại kiến thức bài học