Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon. Polime»Bài Tập Bài 53: Protein»Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 4 Trang 160

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 4 Trang 160

Xem thêm

Đề bài

Câu 4 trang 160 SGK Hóa học 9

a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic (H2N – CH2 – COOH) với axit axetic.

b) Hai phân tử axit aminoaxetic kết hợp với nhau bằng cách tách – OH của nhóm – COOH và – H của nhóm – NH2. Hãy viết phương trình hóa học xảy ra.

Đáp án và lời giải

a)

Axit aminoaxetic

H2N – CH2 – COOH

Axit axetic

CH3COOH
Thành phần phân tử Chứa nguyên tố C, H, O
Chứa N Không có N
Cấu tạo phân tử Chứa nhóm – COOH
Có nhóm – NH2 Không có nhóm – NH2

b) 

sgk-hoa-9-bai-4-trang-160-1a

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 3 Trang 160
Xem lại kiến thức bài học